SILVER FOX LEADERSHIP

profesjonalne usługi doradcze w zakresie przywództwa

Poznanie siebie
jest początkiem
wszelkiej mądrości

Arystoteles

Discover yourself to

achieve

Przywództwo

to dobra energia bijąca z otwartego serca i twórczego umysłu.
Magnetyczna siła, która przyciąga i prowadzi.
Przywództwo to podstawa dobrego biznesu i oczekiwanych wyników finansowych. To gwarancja realizacji założonego planu.
Przywództwo to zespół cech, umiejętności, zachowań i konsekwentnych wyborów. Tu nic nie jest przypadkowe. Można się z tym urodzić.
I można się tego nauczyć.

Leadership - applied superpowers

TEDxWroclaw | Krzysztof Lis