1. The Leadership Challenge

  The Leadership Challenge to intensywny program rozwojowy dla liderów, którego ideą jest ścisłe powiązanie z rzeczywistymi wyzwaniami przywództwa, przed którymi stoi każdy z uczestników.

  Koncepcja, którą opracowali Jim Kouzes i Barry Posner powstała w oparciu o ponad 30 letnie (i wciąż trwające) badania. To jeden z najlepiej udokumentowanych naukowo modeli rozwoju przywództwa, jaki kiedykolwiek powstał. Integralną częścią programu jest unikalne badanie 360 stopni LPI przeznaczone ściśle dla liderów. Uczestnicy warsztatu doświadczą działania feedbacku w oparciu o konkretne, mierzalne zachowania. Po warsztacie zapoznają się z wynikami badań kompetencji przywódczych oraz ich przełożeniem na sukcesy biznesowe. Każdy uczestnik poznaje diagnozę stylu przywództwa i stopnia rozwoju poszczególnych kompetencji liderskich, otrzymując indywidualny plan rozwoju. Warsztaty to zastrzyk wiedzy i praktycznych wskazówek, ale także punkt wyjścia do indywidulanej pracy, którą warto kontynuować w ramach coachingu biznesowego.

  Leadership Challenge to model, który cieszy się ogromną popularnością Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, w Polsce oferowany jest wyłącznie w ramach SFL.

  Effective Leadership is not about making speeches or being liked; Leadership is defined by results not attributes.

  Peter Drucker

   2. Inteligencja Emocjonalna

   EQ to warsztaty i programy rozwojowe zainspirowane koncepcją Inteligencji Emocjonalnej autorstwa Daniela Golemana, realizowane w oparciu o metodologię Six Seconds. Racjonalna inteligencja (IQ) i wiedza fachowa decydują o sukcesie i osiąganych rezultatach tylko do pewnego stopnia, a to właśnie EQ odróżnia dobrych liderów od bardzo dobrych i najlepszych. Samoświadomość własnych emocji i umiejętność zarządzania nimi w optymalny sposób umożliwia przede wszystkim wybór pożądanych zachowań, a co za tym idzie – podejmowanie wyzwań oraz osiąganie realnych sukcesów. Zdolność analizy własnych emocji i zachowania drugiego człowieka to czynniki decydujące o powodzeniu przywództwa. Dalej jest to już proste – dzięki rozumieniu siebie i innych potrafimy przejąć kontrolę nad sytuacją, która dotychczas wydawała się nam niemożliwa do rozwiązania i sięgać po to, co dotąd było poza naszym zasięgiem. Magia? Nie, to nauka.

   Emotions drive people, People drive performance

   Joshua Freedman

    3. Coaching i mentoring

    Coaching i mentoring to indywidualne spotkania, które umożliwiają optymalne skupienie się na konkretnych potrzebach i wyzwaniach klienta. Koncentracja na wynikach, duża dynamika procesu, dyskrecja oraz partnerska relacja to to, co wyróżnia nasz sposób pracy. Coaching czyści umysł z „niepozałatwianych spraw”, przyspiesza i ułatwia podejmowanie decyzji, pogłębia samoświadomość, uczy samodzielności i zaufania do samego siebie, pozwala w pełni wykorzystać posiadany potencjał. Mentoring przyspiesza rozwój zawodowy, wskazuje sprawdzone rozwiązania, pomaga stworzyć nowe, użyteczne wzorce zachowań.

    When I let go of what
    I am, I become what
    I might be

    Lao Tzu

     4. Przywództwo w sprzedaży

     Są sprzedawcy, którzy pytają „co chciałbyś kupić”, tacy którzy wiedzą „co chcieliby sprzedać” i tacy którzy planują i realizują biznes – szkolimy tych ostatnich. Przywództwo w sprzedaży to długoterminowe myślenie o rozwoju biznesu i działanie w sposób nie tylko operacyjny, ale również taktyczny i strategiczny. Działanie według najlepszych wzorców, znajomość technik i metod sprzedaży są istotne, jednak to inicjatywa, odpowiedzialność i niezależność w działaniu w połączeniu z rozwojem kompetencji przywódczych zapewni długoterminowy sukces. Znane jest powiedzenie, że zamiast dać rybę, lepiej nauczyć jest kogoś trzymać wędkę. My damy Ci więcej. Nauczymy Cię mentalności wędkarza.

     Efforts and courage
     are not enough
     without purpose
     and direction

     JFK

      5. Consulting

      W ramach consultingu oferujemy całą gamę usług, która ma na celu doskonalenie umiejętności stosowania przywództwa w celu poprawy efektywności biznesu. Nasze działania obejmują między innymi optymalizację pracy zarządów, przygotowanie do objęcia nowych ról czy planowanie procesów sukcesji. W sytuacjach nagłych zwrotów uczymy skutecznego zarządzania zmianą, dzięki któremu stabilizujemy trudne sytuacje. Poprzez przegląd procesów wewnętrznych i analizę ich działań, umożliwiamy szersze spojrzenie na życie organizacji, przy jednoczesnym utrzymaniu koncentracji na kluczowych celach biznesowych. Kształtujemy świadome kultury organizacyjne i pomagamy w ich wdrożeniu.

      We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them

      Albert Einstein

       6. Warsztaty i programy rozwojowe

       Oferujemy warsztaty i programy rozwojowe stworzone w oparciu o repertuar 30 modułów rozwoju przywództwa. Za ich pomocą realizujemy przedsięwzięcia rozwojowe dla organizacji, prowadzone w cyklach od 3 do 24 miesięcy. Cechuje je wysoki poziom customizacji i dopasowanie do indywidualnych wymagań. Naszą wiedzę wspieramy skutecznymi narzędziami diagnostycznymi na poziomie indywidualnym i organizacyjnym.

       Everything is hard before it is easy

       Goethe

        7. Action Learning

        Action Learning to warsztat, po którym praca grupy już nigdy nie będzie wyglądała tak samo. Dzięki jego założeniom dyskusja grupy oscyluje wokół konkretnego problemu i zmierza do jego rozwiązania w krótkim czasie. Praca z programem niweluje dygresje i ustanawia właściwy tor. To nie tylko silne podejście zadaniowe, ale i rozwój kreatywności czy kompetencji przywódczych. Warsztat rozwija umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów oraz pracy w grupie. Usprawnia komunikację, uczy zastosowania metody Action Learning w przyszłej pracy projektowej.

        The most effective
        way to do it,
        is to do it

        Amelia Earhart